Bireysel Emeklilik İptal, Cayma, Nedir

yani Zorunlu Sistemi 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girdi ve bu aydan itibaren çalışanların maaşından BES kesintisi yapılacak. Peki BES iptali nasıl yapılır, Zorunlu Sistemi’nden çıkmak için ne yapmak gerekiyor?
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi ya da kısaca BES 1 Ocak 2017 itibariyle yürürlüğe girdi ki bu artık maaşlarımızdan BES kesintisi yapılacağı anlamına geliyor. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’ne göre çalışanların esas kazancının yüzde 3’ü maaşlarından kesilecek. Çalışanlar BES’ten hakkına sahip; peki BES iptali nasıl yapılır, Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi’nden çıkmak için hangi adımları takip etmeniz gerekiyor.

BES diğer adıyla Bireysel Emeklilik Sistemi, uzun vadeli bir yatırım aracıdır, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra bazı nedenlerden dolayı sistemden çıkmak gerekirse bazı kesintiler yaşanabilir.
BES Hangi Durumlarda Kesintiye Uğrar?
Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcısının planını 10 yıldan önce ettirmesi halinde birikimlerin tamamı baz alınarak gelir vergi kanununa göre %15 oranında kesinti gerçekleşir.

BES katılımcısı 10 yıllık prim ödemesini gerçekleştirmiş ancak emekliliğe hak kazanmamışken iptal ettirirse birikimlerin tamamından gelir vergi kanununa göre %10 oranında kesinti gerçekleşir.

Katılımcı emekli olmaya hak kazanmadan vefat eder yahut malul olursa birikimlerin %25’i muaf tutularak, kalan tutar üzerinden, kanuna göre % 5 oranında kesinti yapılır.
BES sistemi ile ilgili daha fazla merak ettikleriniz varsa; ‘’BES’te Devlet Katkısı Hakkında Merak Edilenler’’ konulu yazımızla daha fazlasını öğrenebilirsiniz
Bireysel emeklilik sistemine bir an önce kaydolun ve geleceğinizi güvence altına alın. Sigorta şirketleri tarafından sunulan en uygun BES fiyatları hakkında bilgilere ulaşmak için Sigortam.net üzerinden bireysel emeklilik başvuru formunu doldurmanız yeterli.

10 GÜN İÇİNDE PARANIZI İADE EDECEKLER

17.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 22/E maddesinin birinci fıkrasına göre çalışan BES iptali talebini işverene ya da şirkete posta, e-posta gibi araçlarla iletmesi gerekiyor. Çalışan BES’ten çıkma isteğini ilettikten sonra on iş günü içinde kesintilerin iade edilmesi gerekiyor. İadenin gecikmesi durumunda temerrüt faizi ile iade yapılacak.

İşte Bireysel Emeklilik Yönetmeliği’ndeki BES iptali ile ilgili o madde:

“İlgili emeklilik planına göre çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği şirket tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir. Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir. Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 04/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.”

BES sözleşmesi, teklif formunun imzalanması itibariyle 30.gün içerisinde yürürlüğe girer. Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcısının cayma hakkı bulunur.
Cayma durumu gerçekleşmişse, giriş aidatının tamamı veya bir kısmı ödense de katılımcıdan hiçbir kesinti yapılmaz ve aidat 7 iş günü içerisinde kişiye iade edilir.
Ancak bireysel emeklilik şirketi, cayma durumunda belirlediği oranda kesinti yapma yetkisini de elinde bulundurur, sözleşmede belirtmiş olmak şartı ile. Kesilecek olan tutar, sistem katılımcısının sisteme girdiği süreç için öngörülmüş olan masraf tutarını aşamaz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...